Γνωριμία
Ζωγραφική
Γλυπτική
Σκηνικά
Είδη
Φροντιστηρίου
Ειδικές
Κατασκευές
Μακέτες
Επικοινωνία

Το εργαστήριο ασχολείται
από το 1980 με τη ζωγραφική
και κατασκευή σκηνικών, με
ειδικές κατασκευές για το
θέατρο, με είδη φροντηστη-
ρίου, μακέτες κ.λ.π.

Έχει συνεργαστεί με το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
το Εθνικό Θέατρο, τη Λυρική
Σκηνή Αθήνών και το
ελεύθερο θέατρο.
Έχει διακοσμήσει κέντρα δια-
σκέδασης και καταστήματα
και έχει συνεργαστεί σε
παραγωγές για τον
κινηματογράφο και την
τηλεόραση, με Έλληνες
και ξένους σκηνογράφους.
sa